019-17 30 40
info@brogrund.se

LÄGGER GRUNDEN TILL ETT BRA ARBETE

Mark och anläggning

Plåt & smidesarbeten

Kvalitets & miljösystem

Vi utför allt inom mark- och anläggningsbyggnation, från mindre servicearbeten åt bostadsbolag till ombyggnation av E20 Arboga – Kungsör åt Trafikverket.

Sedan maj 2007 utför vi även allt från mindre plåtarbeten till större smidesarbeten inom industrin. Brogrund är certifierade i kvalitet-, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

 
Ett bra kvalitet-, miljö och arbetsmiljöarbete:
  • Kompetent och engagerad personal
  • Korta beslutsvägar
  • Öppenhet för kundens önskemål
  • Alternativa lösningar med hänsyn till kvalitet och miljö
  • Samarbete med miljömedvetna företag
  • Följa aktuella normer och lagstiftning
  • Regelbundna informationsmöten med personal