019-17 30 40
info@brogrund.se

Så funkar det

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete för BROGRUND Mark AB

Brogrunds dokument "Så Funkar Det" (13 sidor) visar det system som används för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i de projekt som Brogrund Mark AB utför åt sina beställare. Varje projekt är unikt men resultatet skall alltid vara detsamma, att våra kunder är nöjda och att de känner att Brogrund har uppfyllt deras idé och vision med deras unika projekt.

Brogrunds system är uppbyggt utifrån kvalitets- och miljöledningssystemen ISO9001 och ISO14001.

Ladda hem Brogrunds kvalitets- och miljöpolicy.