019-17 30 40
info@brogrund.se

2019

2020

Karlskoga Rehab

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: NA Bygg

Nyanläggning av fläktrum i urgrävd källardel vid Karlskoga lasarett samt finplanering av innergård.