019-17 30 40
info@brogrund.se

2020

2022

Kv Korsningen

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: NA Bygg

Nybyggnation av Castellums nya kontorsbyggnad vid Klostergatan. 
Byggnaden kommer utföras med källare samt 8 våningar över mark.