019-17 30 40
info@brogrund.se

2020

Pallas 2

Gatubyggnation
Kund: Örebro Kommun

Gatubyggnation innehållande VA-arbeten, gatubyggnation, grönytor och belysning åt Örebro Kommun vid Hagmarksgatan/Eklundavägen.