019-17 30 40
info@brogrund.se

2020

2022

Piloten 3

Mark och grundläggnignsarbeten
Kund: Tida Byggpartner

Nybyggnation av hyreslägenheter vid Piloten 3 Södra Ladugårdsängen med tillhörande markplanering.