019-17 30 40
info@brogrund.se

2020

2022

Piloten 8 & 9

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Tida Byggpartner

Nybyggnation av hyreslägenheter vid Piloten 8 & 9 i Södra Ladugårdsängen med tillhörande markplanering.