019-17 30 40
info@brogrund.se

2008

2009

Stensnäs Etapp 2

VA- och gatubyggnation för ny exploatering av 40 st småhus i Nora.
Kund: Nora kommun, Allbyggar'n Karlskoga