019-17 30 40
info@brogrund.se

Historik

BROGRUND startade sin verksamhet i februari 2006 med fem anställda och har sedan dess utökat verksamheten till dagens 40 anställda. Verksamheten utgår sedan december-09 från vår egen fastighet rymmande kontor och verkstad på Kabelvägen 5 i Lillån, Örebro.

Företagsidé

Brogrund utför främst mark- och anläggningsarbeten. Våra uppdragsgivare hittas främst bland kommuner, Trafikverket, byggföretag, industrier och fastighetsägare i Mellansverige.

Åtaganden

Lägger grunden till ett bra arbete: Vi åtar oss uppdrag inom mark- och anläggningsbranschen t.ex. vägbyggnation, schakter, grundläggning samt stora och små finplaneringsarbeten.

Vi kan även smide: På vår smidesavdelning utför vi främst service-, underhålls- och reparationsarbeten åt industrier, byggbolag och privatpersoner. Vi tillverkar det mesta inom smide i vår fullt utrustade smidesverkstad.

Vi kan även trä och betong: Inom trä och betong ordnar vi det mesta, t.ex. mindre om- och nybyggnationer, montage av lekutrustning, husgrunder, puts- och murarbeten, kakel och klinkers. Till vår hjälp har vi våra komplett utrustade servicebilar.