Glädjande nyheter inför 2024!

2024-01-15

Glädjande nyheter inför 2024!

Vill du veta mer? Kontakta oss

Glädjande nyheter inför 2024! Vi har under den gånga veckan skrivit avtal tillsammans med Örebro Kommun för två st projekt. Mosås 19:3, exploateringsområde i Mosås med VA-arbeten och gatubyggnation. Det andra är BRT Delsträcka 7-8. Gatubyggnation för bussar längs Östra Bangatan. Båda projekten pågår under 2024 och påbörjas i februari/mars.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Nyheter ur arkivet

Vi på Brogrund önskar en trevlig sommar!
Vi på Brogrund önskar en trevlig sommar!
Tilldelning Distributionsnät Tisarstrand
Tilldelning Distributionsnät Tisarstrand
Nytt projekt – Brf Bellevue
Mark- och grundläggningsarbeten Brf Bellevue
Projekt Kulturkvarteret å-stråket har slutbesiktigats
Å-stråket har slutbesiktigats
Välkommen till nya Brogrund.se
Välkommen till nya Brogrund.se

Vi utför allt inom mark- och anläggningsbyggnation.

© [current-year] Brogrund AB

POST
Box 1135
701 11 ÖREBRO

BESÖKSADRESS
Kabelvägen 5, Örebro