Distributionsnät Tisarstrand

Mark och anläggning

Distributionsnät Tisarstrand

Objektet avser nyanläggning av ca 3 km distributionsnät för anslutning av framtida VA-nät för samlad bebyggelse vid Tisarstrand, vid sjön Tisaren. Ingår gör också 5 avlopps pumpstationer och tre sträckor nybyggd väg (totalt cirka 500 meter).

FAKTARUTA

Projektnamn: Distributionsnät Tisarstrand

Tjänst: Mark och anläggning

År: 2023-2024

Plats: Tisarstrand, Hallsberg

Kund: Hallsbergs Kommun

Vill du veta mer? Kontakta projektansvarig

Bilder från projekt

Se fler projekt

Vi utför allt inom mark- och anläggningsbyggnation.

© [current-year] Brogrund AB

POST
Box 1135
701 11 ÖREBRO

BESÖKSADRESS
Kabelvägen 5, Örebro