019-17 30 40
info@brogrund.se

Här kan du se våra pågående och avslutade projekt.

2019

Garphyttan Wire

Mark och asfaltsarbeten
Kund: Boman & Svahn

2019

Kvinnersta

VA-arbeten
Kund: Örebroporten

2019

Dräneringsarbeten

Mark och dräneringsarbeten
Kund: ÖBO

2019

Adolfsbergshemmet

VA-arbeten
Kund: Boman & Svahn

2019

2018

Pedagogen

Finplaneringsarbeten
Kund: Boman & Svahn

2018

2020

Lekebergsskolan

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: NA Bygg

2018

Justeringsarbeten

Justeringsarbeten
Kund: Örebro Kommun

2018

2020

Kv Långsele

Mark och grundläggninsarbeten
Kund: PEAB

2018

2020

Kv Österport

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: PEAB

2018

2019

Hovstaskolan

Markarbeten
Kund: Boman & Svahn

2018

Färgcentrum

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Färgcentrum

2018

Rävgräva Marieberg

Mark och VA-arbeten
Kund: Söderbergs Fastigheter

2018

Industrihotell Almby

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Egeryds Fastigheter

2018

2019

Varberga Gård

VA-arbeten
Kund: Asplunds Bygg

2018

2019

Förskolan Norr, Hallsberg

Mark och grund och anläggningskompletteringar
Kund: NA Bygg AB

2018

Postterminalen

Gatubyggnation
Kund: Örebro Kommun

2018

Konstgräsplan Fröjevi

Markarbeten för Konstgräsplan
Kund: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

2018

Förskola Silva

Mark och Grundläggningsarbeten 
Kund: Byggdialog

2017

2018

Omklädningsrum Bandyhallen

Mark- VA- och grundläggningsarbeten.
Kund: Boman & Svahn

2017

2018

Nora Reningsverk

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Boman & Svahn

2017

2018

Berggatan 32-38

VA-arbete
Kund: ÖBO

2017

2018

Emhart

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: BM Byggmontage

2017

Sjöängsskolan

VA-arbeten
Kund:

2017

Litografen

Mark- och VA arbeten
Kund: Castellum

2017

2019

Kv Nanna 2 Strängnäs

VA-arbeten & Finplanering
Kund: OBK

2017

2018

Essens Rör

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Essen Rör

2017

2018

Kv. Betongbilen

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund:

2017

Orvar Bergmarksplats

Markarbeten
Kund: BJC

2017

Bergslagsbacken

Gång- och cykelbana
Kund: Samhällsbyggnad Bergslagen

2017

Lillån Bollhall

Dräneringsarbeten
Kund: Aggeruds Bygg

2017

Adolfsbergsskolan

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: OBK

2017

2019

BRF Rynningeåsen

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: PEAB

2017

Panncentral Guldsmedshyttan

Mark- och grundläggningsarbete
Kund: TAB

2017

Östansjö Förskola

Grundläggning
Kund: NA Bygg

2017

2018

Atlas Copco Kontorsbyggnad

Mark och grundläggningsarbeten för kontorsbyggnad.
Kund: TAB

2017

Kontorsrutin

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: BM Byggmontage

2016

2019

Citypassagen

Mark- grundläggningsarbeten av kontorsbyggnad
Kund: PEAB

2016

2017

Stene Skola

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: OBK

2016

2017

Konstgräsplan Lillåns IP

Konstgräsplan
Kund: Örebro Kommun

2016

2017

Parkering Marieberg

Parkering & Finplaneringsarbeten
Kund: LG Söderberg

2016

2017

Richo IT-Partner

Mark och grundläggninsarbeten
Kund: Ricoh IT-Partner

2016

2017

Trädgårdsgatan

Ombyggnation till Stadsgata
Kund: Örebro Kommun

2016

2017

Kv. Verkmästaren

Nybyggnation Kumla Bostäders Kontor
Kund: OBK

2016

2017

Gumaelius Skolan

Ombyggnation & Nybyggnation
Kund: OBK

2016

2017

Kv. Pepparmyntan

Grundläggning, VA & Finplanering
Kund: Asplunds Bygg AB

2016

Väg Kv. Transistorn

Nybyggnation av väg
Kund: Kumla kommun

2016

Kv. Livregementet

Finplaneringsarbeten
Kund: L G Söderberg Fastighets AB

2015

2017

Kv. Grillgården nybyggnation

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: OBK

2015

2016

Hovsta Gryt gatu- exploateringsområde

Gatu- och VA-arbeten
Kund: Örebro kommun

2015

2016

Alléskolan utemiljö

Finplaneringsarbeten, partnering
Kund: Sydnärkes utbildningsförbund

2015

2016

Djupdalsgatan Lindesberg

Gatuarbeten
Kund: BKT/PEAB

2015

2016

Disponentparken nybyggnation

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: Disponentparken AB

2015

2016

Åstaden etapp 3

Gatu-, VA- och grundläggningsarbeten
Kund: HSB Mälardalen/PEAB

2015

2017

Kv. Honnören nybyggnation

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: PEAB

2015

Bilhuset Kumla lager och kontor

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: Bilhuset Kumla

2015

Bofinken förskola

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: Kumla kommun

2015

Lovö parkering

Asfaltytor- och VA-arbeten
Kund: Försvaret, Fort F

2015

Örebro Byggservice lager och kontor

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: Örebro Byggservice

2015

Tybblekullen

Gatu- och VA-arbeten
Kund: Örebro kommun

2014

2015

Villagatan Vingåker

Gatu- och VA-arbeten
Kund: Sörmlands Vatten, Vingåker kommun

2014

2015

Student city

Finplaneringsarbeten
Kund: PEAB

2014

2015

Hörman utbyggnad

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: Hörman Sverige AB

2014

Koneo nybyggnation

Grundläggnings-, VA, finplaneringsarbeten
Kund: Dokumentproffsen, Koneo

2014

Vivalla Konstgräsplan

Nybyggnation av konstgräsplan med tillhörande VA-arbeten
Kund: Örebro kommun

2014

Reklamproffsen lager och kontor

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: Reklamproffsen

2013

2014

Kv. Bandybollen etapp 1

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: PEAB

2013

2016

Ramavtal Specialfastigheter

Ramavtal markarbeten
Kund: Specialfastigheter Sverige AB

2013

Adolfsbergs förskola

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: Asplunds Bygg AB

2013

2014

Humlegatan Vingåker

Gatu- och VA-arbeten
Kund: Sörmlands Vatten, Vingåker kommun

2013

2014

Kv. Bataljonen Örebro

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: HSB/PEAB

2013

2014

Ramavtal Örebroporten

Ramavtal Markarbeten
Kund: Örebroporten AB

2013

Koffsta gata och VA Glanshammar

Gatu- och VA-arbeten
Kund: Örebro kommun

2012

2016

Ramavtal Lekebergsbostäder

Ramavtal Markarbeten
Kund: Lekebergsbostäder

2012

Alléskolan paviljonger

Grundläggningsarbeten
Kund: Hallsbergs kommun

2012

Ny torgyta Gustavsvik

Mark- och anläggningsarbeten
Kund: Örebro Fritidscenter, Örebro kommun

2012

Resecentrum Fellingsbro

Mark och finplaneringsarbeten
Kund: BKT

2012

2013

VA-ledningar Gällersta

VA-arbeten
Kund: Örebro kommun

2012

2013

Rostaskolan

Mark- och VA-arbeten
Kund: Futurum Fastigheter

2011

2012

Hasselfors Garden lager och upplagsytor

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: Hasselfors Garden

2011

2013

Ramavtal Länstrafiken

Ramavtal markarbeten
Kund: Länstrafiken

2011

2012

Kyrkberget förskola

Grundläggnings- och finplaneringsarbeten
Kund: Libo, Lindesbergsbostäder

2011

2012

Åstaden etapp 1

Gatu-, VA- och grundläggningsarbeten
Kund: HSB Mälardalen

2011

Kv Lagerbladet gata och VA

Gatu- och VA-arbeten
Kund: Örebro kommun

2011

Lugnets IP spillvattenledningar

VA-arbeten
Kund: KFÖ, kommunfastigheter Örebro

2011

Brändåsen parkering

Nybyggnation av parkering 2510 kvm
Kund: Statoil Brändåsen

2011

Rinkaby

Gatu- och VA-arbeten
Kund: Rinkaby tomter AB

2010

2011

Lanna 4:28

Grund- och finplaneringsarbeten 10 st parhus
Kund: Vrethammar AB

2010

Vattenledning Lillån – Hovsta

Ny vattenledning
Kund: Örebro kommun

2010

2011

Fjärrvärmearbeten Kvarntorp

Fjärrvärmeschakter
Kund: Kumla kommun

2009

2011

Nybyggnad höglager Spendrups

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: Spendrups

2009

2010

Carlsson Bil utställningshall och kontor

Mark- och grundläggningsarbete
Kund: Carlsson Bil

2009

2010

Nynäs Säteri

Mark och grundläggningsarbete
Kund: NOVAB

2009

2010

Justeringsarbeten Hallsbergs kommun

Asfaltjustering
Kund: Hallsbergs kommun/PEAB Asfalt

2009

2010

CV-gatan i Örebro

Gatu- och VA-arbeten, sanering av förorenad mark
Kund: Örebro kommun

2009

2010

Bilskadecenter nybyggnation

Mark och grundläggningsarbete
Kund: BM Byggmontage AB

2009

2010

Almby Södra skola

Finplaneringsarbeten av skolgård
Kund: Örebro Kommunfastigheter

2009

Våghustorget & Stortorget

Ombyggnad av torg
Kund: Örebro kommun

2009

Spontanlekplats Vretstorp

Nybyggnation av spontanlekplats
Kund: Hallsbergs kommun

2009

Väg T561 och T564

Gatu- och kantstensarbete
Kund: Vägverket

2009

Upprustning lekplats Ekeskolan i Örebro

Nybyggnation av lekplats
Kund: Specialfastigheter i Sverige AB

2009

Säkerhetsparkering Statoil Brändåsen

Justerings och VA-arbeten
Kund: PEAB asfalt AB

2009

Dräneringsarbete Kråkan

Dränerings- och finplaneringsarbeten
Kund: LE Lundbergs

2008

2009

Cirkulationsplats Tälleleden – Utkällevägen

Nybyggnation av cirkulationsplats
Kund: Hallsbergs kommun

2008

2009

E20, Arboga-Kungsör

Om- och tillbyggnad av E20 till mötesfri landsväg
Kund: Vägverket

2008

2009

Matildelunds förskola, Kumla

Grund- och finplaneringsarbete för ny förskola
Kund: Kumla kommun

2008

2009

Stensnäs Etapp 2

VA- och gatubyggnation för ny exploatering av 40 st småhus i Nora.
Kund: Nora kommun, Allbyggar'n Karlskoga

2008

Max Eurostop, Örebro

Lastkompensation
Kund: Rodamco

2008

Outokumpu, Degerfors

Industriplan med tillhörande VA
Kund: Outokompu, Degerfors järnverk

2007

2015

Ramavtal Nora bostäder

Ramavtal markarbeten
Kund: Nora Bostäder

2007

2010

Ramavtal Örebro Kommunfastigheter

Ramavtal Markarbeten
Kund: Örebro kommunfastigheter

2007

2008

Bauhaus, Örebro

VA- och grundläggningsarbeten
Kund: Fastec AB

2007

2008

Fjärrkyla, Marieberg

Schakt- och återställningsarbeten för fjärrkyla
Kund: E-On

2007

2008

Bista-Pilängens Vattentäktsskydd II

Nytt grundvattenskydd
Kund: Örebro kommun

2007

Fjärrvärme Rostaledningen

Schakt- och återställningsarbeten för fjärrvärme
Kund: E-On

2007

Finndomo, Ekeby-Almby

Gatu- och VA-arbete
Kund: Finndomo

2006

2007

Gällersta kyrka

VA- och finplaneringsarbete
Kund: Stora Mellösa Pastorat

2006

2007

Bista-Pilängens Vattentäktsskydd etapp I

Nytt grundvattenskydd
Kund: Örebro kommun

2006

2007

Grenadjärparken I3, Örebro

Grund- och finplaneringsarbete
Kund: NBA (Nybyggarna i Närke AB)

2006

2007

Hjälmare docka

Grundläggningsarbete
Kund: Stora Skog

2006

Ekeby förskola

Grund- och finplaneringsarbete
Kund: Kumla kommun

2006

Biltema, Örebro

Asfalt- och justeringsarbeten
Kund: Biltema Örebro