019-17 30 40
info@brogrund.se

Här kan du se våra pågående och avslutade projekt.

2020

2021

Schneider

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Schneider

2020

Pallas 2

Gatubyggnation
Kund: Örebro Kommun

2020

2021

Kv Hägern

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Byggnor

2020

2021

Fsk Bettorp

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Sjötorpshus

2020

2021

Östra Via

Mark och grundläggningsarbeten
Kund:

2020

2021

Tallriset

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: ÖBO

2020

2022

Kv Skarven

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: PEAB Sverige AB

2020

Olaus Petri 3:4

Mark- VA- och grundläggningsarbeten
Kund: Örebro Kommun

2020

2022

Piloten 8 & 9

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Tida Byggpartner

2020

2022

Piloten 3

Mark och grundläggnignsarbeten
Kund: Tida Byggpartner

2020

2022

Kv Korsningen

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: NA Bygg

2020

2022

Piloten 10

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: PEAB Sverige AB

2019

2021

Eyra Center 2

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Tida Byggpartner

2019

2020

Moské Vivalla

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: BM Byggmontage

2019

2020

Kv Sothönan

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Egeryds Fastigheter

2019

Kv Stinsen

VA och grundläggningsarbeten
Kund: Örebro Kommun

2019

2020

Kv Ripan

Markarbeten
Kund: NA Bygg

2019

Rådhuset

Dräneringsarbeten
Kund: Örebroporten

2019

2018

Pedagogen

Finplaneringsarbeten
Kund: Boman & Svahn

2018

2020

Kv Långsele

Mark och grundläggninsarbeten
Kund: PEAB

2018

Färgcentrum

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Färgcentrum

2017

2018

Emhart

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: BM Byggmontage

2017

2018

Essens Rör

Mark och grundläggningsarbeten
Kund: Essen Rör

2017

Kontorsrutin

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: BM Byggmontage

2016

2019

Citypassagen

Mark- grundläggningsarbeten av kontorsbyggnad
Kund: PEAB

2016

2017

Stene Skola

Mark- och grundläggningsarbeten
Kund: OBK

2015

2016

Åstaden etapp 3

Gatu-, VA- och grundläggningsarbeten
Kund: HSB Mälardalen/PEAB

2014

2015

Hörman utbyggnad

Grundläggnings-, VA-, finplaneringsarbeten
Kund: Hörman Sverige AB

2014

Koneo nybyggnation

Grundläggnings-, VA, finplaneringsarbeten
Kund: Dokumentproffsen, Koneo

2012

2013

Rostaskolan

Mark- och VA-arbeten
Kund: Futurum Fastigheter

2011

2012

Kyrkberget förskola

Grundläggnings- och finplaneringsarbeten
Kund: Libo, Lindesbergsbostäder

2011

2012

Åstaden etapp 1

Gatu-, VA- och grundläggningsarbeten
Kund: HSB Mälardalen

2011

Rinkaby

Gatu- och VA-arbeten
Kund: Rinkaby tomter AB

2010

2011

Lanna 4:28

Grund- och finplaneringsarbeten 10 st parhus
Kund: Vrethammar AB

2009

2010

CV-gatan i Örebro

Gatu- och VA-arbeten, sanering av förorenad mark
Kund: Örebro kommun

2009

2010

Almby Södra skola

Finplaneringsarbeten av skolgård
Kund: Örebro Kommunfastigheter

2008

2009

Stensnäs Etapp 2

VA- och gatubyggnation för ny exploatering av 40 st småhus i Nora.
Kund: Nora kommun, Allbyggar'n Karlskoga

2006

2007

Gällersta kyrka

VA- och finplaneringsarbete
Kund: Stora Mellösa Pastorat